Ανθρώπινα Δικαιώματα
Μία Σχολική Χρονιά γεμάτη με *Στάσεις Ζωής* 

Τα παιδιά μαθαίνουν για τα δικαιώματα τους

‣Τα νηπιάκια μας, βλέποντας τις θαλάσσιες χελώνες σε κίνδυνο, έφτιαξαν τις δικές τους εργασίες, χρησιμοποιώντας τη λέξη SOS για να ζητήσουν βοήθεια από όλον τον κόσμο!

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

‣Διαβαθμιακή Δράση με το Γυμνάσιο για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου)

Διαβαθμιακή Δράση

‣Διαβαθμιακή Δράση με το Γυμνάσιο για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου)

Όχι στη βία

Έμφυλη Βία 

‣ Παρουσιάσεις από μαθητές σε μαθητές βασισμένο σε κείμενο του εκπαιδευτικού των Εκπαιδευτηρίων Δούκα Β. Νανούρη

 

Δικαίωμα στην Ειρήνη  

‣ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία