Ηλιάνα Μπουρουτζόγλου| Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου, Εκπαιδευτήρια Δούκα

Ο ρόλος της τέχνης στο Ευ Ζην

Η τέχνη, από την αρχαιότητα ακόμη, έχει την ιδιότητα να ομορφαίνει, να βελτιώνει τον κόσμο και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται μέσω των ποικίλων μορφών της, από τις οποί-ες είτε προβάλλονται φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα και πυροδοτούνται ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είτε δίνεται τροφή για σκέψη στους δέκτες της. Με αυτό τον τρόπο, η τέχνη καταφέρνει να τους συν-κινήσει και να τους συνεπάρει. Αναμφίβολα, το ίδιο συμβαίνει και στη σύγχρονη κοινωνία, όπου ο ρόλος της τέ-χνης είναι θεμελιώδης τόσο στην καθημερινότητα του ατόμου, όσο και στην πνευματική του καλλιέργεια.

Το θέατρο, η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, η μουσική, ο χορός, ο κινηματογράφος απο-τελούν ορισμένες από τις σπουδαιότερες τέχνες εδώ και αιώνες. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της Τέχνης σε ιστορικά γεγονότα, καθώς μέσα από καλλιτεχνικά έργα, κατά καιρούς, έχει αποτυπωθεί το ιστορικό υπόβαθρο οποιασδήποτε χρονικής περιόδου. Από τη «δημιουργία του Αδάμ» του Μιχαήλ Άγ-γελου, μέχρι την «Γκερνίκα» του Πικάσο και την «Έναστρη Νύχτα» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ στη θεατρική παλέτα των αριστουργημάτων του Σοφοκλή, του Αισχύλου και του Ευριπίδη, η τέχνη πάντα εξελισσόταν και εξακολουθεί να εξελίσσεται. Ο ένας καλλιτέχνης δίνει τη «σκυτάλη» στον άλλο, και αυτή η συνεχής διαδικασία έχει επ’ άπειρον ουμανιστικό, ανθρωποκεντρικό σκοπό.

Μέσω της τέχνης, το άτομο καταφέρνει να προοδεύει, να διευρύνει τους ορίζοντές του και να τροφο-δοτεί τον πνευματικό του κόσμο. Στη σύγχρονη εποχή, η αξία της τέχνης παραμένει εξίσου σπουδαία.

Στον αντίποδα, όμως, υπάρχουν παράγοντες που έχουν επηρεάσει τόσο τις μορφές της, όσο και την επι-θυμία των ανθρώπων για την ένταξή της στην καθημερινότητά τους. Οι άνθρωποι έχουμε απομακρυνθεί μεταξύ μας, απουσιάζει η παιδικότητα και η προσμονή να ανακαλύψουμε νέες πτυχές των πραγμάτων, συνεπώς και της τέχνης. Γινόμαστε απόμακροι. Προτιμούμε να ακολουθήσουμε την «πεπατημένη», δεν είμαστε περίεργοι. Επιπλέον, η κλίση μας προς την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα μάς αποπροσα-νατολίζει από τους φυσικούς χώρους διάδοσης της τέχνης, όπως παραδείγματος χάριν, τα θέατρα, και μας προτρέπει να ανατρέχουμε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή με καλλιτεχνικά μέσα.

Μέσα στην πληθώρα των τομέων που συντελούν στο «ευ ζην», πρωταρχικός είναι φυσικά και ο ρόλος της Τέχνης. Ειδικότερα, όσον αφορά στη νέα γενιά, ο ρόλος της είναι θεμελιώδης, καθώς έχοντας τις κατάλληλες προσλαμβάνουσες, τα παιδιά θα αναπτύξουν στέρεο πνευματικό υπόβαθρο και θα καλλι-εργήσουν την κριτική σκέψη, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε άξιους πολίτες του κοινωνικού συνόλου. Ας μην ρίχνουμε, λοιπόν, στον Καιάδα την αξία που έχει σημειώσει εδώ και χιλιετίες η Τέχνη. Είναι ζωτικής σημασίας η δύναμη και η έμπνευση που μπορεί να εισπράξει κάποιος από ένα ασύλληπτο καλλιτεχνικό έργο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο ρόλος της Τέχνης ήταν, είναι και θα είναι τεράστιας σημασίας τόσο στις κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες του ατόμου όσο και στην ίδια τέχνη του «Ευ Ζην».