Ειρήνη Δούκα| Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Πρόλογος

Η ετήσια έκδοση των Εκπαιδευτηρίων μας διανύει, ήδη, μια μακρά χρονική πορεία και χαρακτηρίζεται από θεματική ποικιλία. Κάθε φορά επικεντρώνεται σε ένα θέμα, το οποίο, κατά κανόνα, ενδιαφέρει ή, ακόμη, απασχολεί έντονα την κοινωνία μας. Οι ιστορικοί σταθμοί της χώρας μας, τα παιδαγωγικά ζητή-ματα, τα μείζονα κοινωνικά προβλήματα, αποτελούν την πηγή που τροφοδοτεί τις επιλογές μας.

Το θέμα της φετινής μας έκδοσης είναι αλήθεια, μας απασχόλησε πολύ. Τελικά, μετά από πολλές σκέψεις και προβληματισμούς καταλήξαμε στο μεγάλο πρόβλημα της βίας, που εκδηλώνεται με πολλές και ποικίλες μορφές και καταταλαιπωρεί όλες τις κοινωνικές ομάδες, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.

Ασφαλώς, η βία πάντοτε βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται στην προτεραιότητα των προβλη-μάτων για τα οποία αναζητούνται επείγουσες λύσεις. Και δεν εννοούμε μόνο τις μορφές βίας για τις οποίες αντιδρούν παγκόσμιοι οργανισμοί και κρατικές υπηρεσίες. Γιατί, εκτός από τη βία των πολέμων και της εγκληματικότητας, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μορφών βίαιης συμπεριφοράς που εκδηλώνεται, λιγότερο ή περισσότερο, σε όλες τις πλευρές και τους χώρους της κοινωνίας. Αυτή η καθημερινή ιδίως βία αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα των σημερινών κοινωνιών. Βέβαια, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, μας απασχόλησαν τα μέσα και οι τρόποι αντιμετώπισης και της βίας, τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και εκείνο των ποικίλων εκδηλώσεών της.

Γι’ αυτόν τον λόγο απευθυνθήκαμε σε άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, που ανταποκρίθηκαν στην πρό-σκλησή μας με πολύ ενδιαφέροντα κείμενά τους, τα οποία φωτίζουν το επίκαιρο αυτό θέμα. Κυρίως, οι προτάσεις που παραθέτουν για την αντιμετώπιση της βίας, είναι σίγουρο ότι μπορούν να βοηθήσουν όλους, ιδίως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που φροντίζουν για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των εφήβων. Προς όλους αυτούς απευθύνω θερμές ευχαριστίες.

Ευχαριστώ επίσης, θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που εμπλούτισαν με τις ιδέες και τις από-ψεις τους την έκδοση αυτή, προσφέροντας μια φρέσκια και νεανική ματιά αισιοδοξίας γύρω από ένα τόσο δύσκολο θέμα.

Με την ελπίδα ότι σύντομα θα δούμε λιγότερη βία, εύχομαι μια καλύτερη ζωή για όλον τον κόσμο.

Το Σχολείο μας, αν και 106 ετών, όσο μεγαλώνει τόσο πιο νέο γίνεται. Παρακολουθούσε και εξα-κολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, με μοναδικό γνώμονα την αγάπη και το ειλικρινές ενδιαφέρον για το παιδί.

Έτσι λοιπόν κι εμείς, ως γενική διεύθυνση, και οι εκπαιδευτικοί μας όλων των βαθμίδων, επικεντρώ-νουμε την προσοχή μας τόσο στη μάθηση όσο και στην αγωγή των μαθητών και μαθητριών. Ιδίως η διαπαιδαγώγηση των παιδιών στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, αποτελεί για όλους εμάς πρώ-τιστο καθήκον. Στο πρόβλημα της βίας, που είναι σε όλους ορατό, αντιτάσσουμε με ποικίλες σχολικές εκδηλώσεις, όλα εκείνα τα στοιχεία πολιτισμού που οπλίζουν τους μαθητές, ώστε να γνωρίζουν και κυρίως να αντιστέκονται απέναντι σε ό,τι προβάλλει και εξωθεί στη βία.