Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση;

Ένα τεστ γνώσεων για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος

1) Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε 17 «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα. Σύμφωνα με το Στόχο 13, η μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη είναι:  

(Α) Η ρύπανση 

(Β) Η κλιματική αλλαγή 

(Γ) Το λιώσιμο των παγόβουνων 

 

(2) Τι είναι η Κλιματική Αλλαγή; 

(Α) H μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια. 

(Β) H αλλαγή που συμβαίνει στο κλίμα κάθε 10-20 χρόνια. 

(Γ) Ο τρόπος που έχουν επηρέασαν το φυσικό περιβάλλον για δεκαετίες οι παλαιάς τεχνολογίας συσκευές, οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν.  

 

(3) Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου  

(Α) Αφορά στη μείωση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης  

(Β) Αφορά στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης  

(Γ) Προκαλείται από την έλλειψη οξυγόνου 

 

(4) Σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιος από τους ακόλουθους οικονομικούς τομείς εκπέμπει το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου; 

(Α) Μεταφορές 

(Β) Βιομηχανία 

(Γ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας 

 

(5) Ποιες από τις παρακάτω αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; 

(Α) Η κατανάλωση περισσότερων τροφίμων που παράγονται σε θερμές χώρες 

(Β) Η μείωση της κατανάλωσης κρέατος. 

(Γ) Η κατανάλωση μόνο μαγειρεμένων τροφίμων. 

 

(6) Ποιες από τις παρακάτω συνήθειες θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;  

(Α) Η εξοικονόμηση ενέργειας.  

(Β) Η χρήση οικολογικών μέσων μεταφοράς. 

(Γ) Όλα τα παραπάνω.  

 

(7) Τι δείχνει το ενεργειακό σήμα μιας συσκευής; 

(Α) Την κατανάλωση ενέργειας. 

(Β) Το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. 

(Γ) Την κατανάλωση ενέργειας, το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, την κατανάλωση νερού, το επίπεδο θορύβου και άλλες παραμέτρους ανάλογα με το προϊόν. 

 

(8) Με ποια Συμφωνία ή Πρωτόκολλο δεσμεύτηκαν τα κράτη να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου; 

(Α) Πρωτόκολλο του Κιότο  

(Β) Συμφωνία του Παρισίου  

(Γ) Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ  

 

(9) Για να αποτραπεί η κλιματική αλλαγή, η διεθνής κοινότητα στο πλαίσιο της “Συμφωνίας του Παρισιού” COP -21, συμφώνησε να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο. Ποιο είναι αυτό το επίπεδο;  

(Α) 4°C πάνω από τη θερμοκρασία του πλανήτη μετά από τη βιομηχανική επανάσταση. 

(Β) 2°C πάνω από τη θερμοκρασία του πλανήτη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. 

(Γ) 10°C πάνω από τη θερμοκρασία του πλανήτη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. 

 

(10) Ποιος είναι ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal); 

(Α) Η Ευρώπη ως το 2050 να είναι μια ουδέτερη κλιματικά ήπειρος. 

(Β) Να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πάνελ στις οροφές του 20% των ευρωπαϊκών κτιρίων ως το 2030. 

(Γ) Να αναδασωθούν 1.000.000 στρέμματα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως το 2030. 

 

Σωστές Απαντήσεις 

1-Β, 2-Α, 3-Β 4-Γ, 5-Β, 6-Γ, 7-Γ, 8-Α, 9-Β, 10-Α 

 

Από τον μαθητή του ΙΒ1, Φίλιππο Ακύλα Καλούδη