Εκπαιδευτικό ΜοντέλοΤο Εκπαιδευτικό μας Μοντέλο βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην Παράδοση και την Πρόοδο. για ένα Σχολείο πιο Δημιουργικό, πιο Ευχάριστο, πιο Χρήσιμο και πιο Αποτελεσματικό.

Στόχοι

Για εμάς, οι Ικανότητες που διαμορφώνονται από Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες καθιστούν τους μαθητές μας Παγκόσμιους Πολίτες με Ελληνική Ταυτότητα. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν σεβασμό στον εαυτό τους και στους άλλους, σεβασμό στο περιβάλλον, αυτοεκτίμηση, αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς με χρήση κανόνων και περιορισμών, χαρά, ασφάλεια, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, άθληση, υγιεινή ζωή, συνεργατικότητα κλπ.

Μεθοδολογία

Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης

Ο «Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης» είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που έχουμε σχεδιάσει αποκλειστικά στο Σχολείο μας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Περιγράφει αναλυτικά τους στόχους της κάθε ενότητας σε κάθε μάθημα και σε όλες τις τάξεις, από το προνήπιο μέχρι το Λύκειο και τους τρόπους με τους οποίους αυτοί υλοποιούνται. Διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση του παιδιού από τάξη σε τάξη, αλλά και από βαθμίδα σε βαθμίδα, χωρίς κενά στην ακαδημαϊκή του πορεία, με παράλληλη ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων και αξιών.

Διδακτικά Μοντέλα

Τα διδακτικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν ενισχυτικές τεχνικές, συσχετισμούς και μετρήσιμα αποτελέσματα, προκειμένου ο μαθητής να οικοδομεί τη γνώση με ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Σχέδια Διδασκαλίας

Τα σχέδια διδασκαλίας καλύπτουν όλο το φάσμα των μαθημάτων. Παρέχουν το βασικό κορμό των στόχων του μαθήματος, τη δομή του, τον τρόπο που θα διδαχθεί και τις μεθοδολογίες και την αξιολόγηση που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός.

Μέσα και Υποδομές

Απαραίτητα για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού μας Μοντέλου είναι οι Κτηριακές εγκαταστάσεις, ο Εξοπλισμός αιθουσών, οι Τεχνολογικές υποδομές, Βιβλία, Ψηφιακό πολυμεσικό υλικό, Εκπαιδευτικές εφαρμογές, εφαρμογές γενικής χρήσης, κλπ.

Σημαντικός παράγοντας είναι οι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό διαμορφώσαμε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας που εργάζονται για την επίτευξη των επιμέρους στόχων, σύμφωνα με τις αρχές της Ολικής Ποιότητας σε έναν κύκλο στοχοθέτησης, σχεδίασης, ανάπτυξης, αξιολόγησης και αναθεώρησης.