Ειδικά Προγράμματα

Η Εκπαιδευτική Καινοτομία στο Σχολείο μας μεταφράζεται σε Ειδικά Προγράμματα για όλες τις ηλικίες των μαθητών μας που διευρύνουν τους ορίζοντές τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν αξίες.

… με μια ματιά

Σύμφωνα με τις αρχές του Εκπαιδευτικού μας Μοντέλου, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε Ειδικά Προγράμματα που ανταποκρίνονται στο πιστεύω μας: προάγουν Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες, κάνοντας το Σχολείο πιο Δημιουργικό, πιο Ευχάριστο, πιο Χρήσιμο και πιο Αποτελεσματικό.


																																	
							

Καινοτόμα Προγράμματα