Δημοτικό Σχολείο: D-υνατό ξεκίνημα από το D-ημοτικό!

Στο πρόγραμμά του ιδιωτικού Δημοτικού σχολείου μας περιλαμβάνονται μαθήματα και ποικίλες δραστηριότητες με στόχο την παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια αξιών μέσα από καινοτόμες μεθοδολογίες που καθιστούν το σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό.

…με μια ματιά

Στο Δημοτικό μας, τα παιδιά μαθαίνουν

  • πώς να μαθαίνουν μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες,
  • πώς να ενεργούν και να επιτυγχάνουν προσωπικές φιλοδοξίες και στόχους με τη βοήθεια του Μέντορά τους,
  • πώς να συμβιώνουν και να συνεργάζονται αρμονικά σε ομάδες χάρη στις διαθεματικές εργασίες,
  • πώς να αποκτούν Ικανότητες 21ου αιώνα μέσα από καινοτόμες δράσεις σε όλα τα γνωστικά πεδία,
  • πώς να καλλιεργούν αξίες χάρη στο πρόγραμμα «Στάση Ζωής»,
  • πώς να διαμορφώνουν σταδιακά, ολοκληρωμένη προσωπικότητα για να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση στην επόμενη βαθμίδα, το Γυμνάσιο.

																																	
							

Καινοτόμες Μεθοδολογίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ξένες γλώσσες

Φυσική Αγωγή

Δίπλα στο κάθε παιδί

Όμιλοι και Ομάδες

Απογευματινά Προγράμματα Δραστηριοτήτων “After School”

Δείτε το έντυπό μας