Γυμνάσιο: το D-ημιουργικό!

Στο ιδιωτικό Γυμνάσιό μας, τα παιδιά αναπτύσσονται γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά, με σκοπό να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες μέσα από ένα πρόγραμμα δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας και βασίζεται σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες.

Στο Γυμνάσιο, με δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν

  • πώς να αποκτούν γνώσεις βιωματικά και διαθεματικά με σύγχρονες μεθοδολογίες,
  • πώς να αναπτύσσουν τη διερευνητική και συνθετική τους ικανότητα και να λαμβάνουν σχετικές πιστοποιήσεις,
  • πώς να αποκτούν αυτοδύναμες τεχνικές μάθησης για να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο και το περιεχόμενο της σχολικής εργασίας μέσα από τη Μεθοδολογία Μελέτης,
  • πώς να εξερευνούν τις δεξιότητές τους και να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους μέσα από τους Ομίλους και τις Ομάδες,
  • πώς να εξοικειώνονται με έννοιες όπως ο πολιτισμός, η διαφορετικότητα, ο σεβασμός και η ευαισθησία σε κοινωνικά προβλήματα με το πρόγραμμα «Στάση Ζωής»,
  • πώς να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις κλίσεις τους με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό για να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση στο Λύκειο.

																																	
							

Πολυδιάστατο Πρόγραμμα

Καινοτόμες Μεθοδολογίες

Ξένες Γλώσσες

Φυσική Αγωγή

Πιστοποιήσεις

Δίπλα στο κάθε παιδί

Όμιλοι & Ομάδες

Απογευματινά Προγράμματα Δραστηριοτήτων “After School”

Δείτε το έντυπό μας