Στο D-ικό μου Σχολείο κάθε παιδί είναι μοναδικό!

Και για το λόγο αυτό, στον σχεδιασµό των προγραµµάτων µας, λαµβάνουµε υπόψη την ατοµικότητα, τα ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως, την ανάγκη του να αποκτήσει Γνώσεις, ∆εξιότητες και Αξίες, δηλαδή τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδο και την εξέλιξή του.

…με μια ματιά

Στο Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο μας, τα παιδιά ξεκινούν τη σχολική τους πορεία με σταθερά βήματα. Έρχονται σε επαφή με την κοινωνική ζωή και τον κόσμο της μάθησης μέσα σε ένα ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον, μαθαίνοντας με ευχάριστο τρόπο, μέσα από παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες, και αναπτύσσοντας δημιουργικά όλες τις ικανότητες και δεξιότητες της ηλικίας τους σύμφωνα με τους δικούς τους ρυθμούς και ανάγκες.

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα

Φυσική Αγωγή

Δραστηριότητες

Υποστήριξη

Απογευματινά Προγράμματα Δραστηριοτήτων “After School”

Δείτε το έντυπό μας