Στάση Ζωής

Με βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ καλλιεργεί στα παιδιά, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο και το ΙΒ, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες για να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με ενσυναίσθηση και χαρακτηριστικά υπεύθυνου πολίτη.

Το πρόγραμμα «Στάση Ζωής» που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε όλες τις βαθμίδες του Σχολείου μας, περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ηλικιακής ζώνης.

Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε έξι βασικά θέματα:

  • Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη
  • Οικολογία και Περιβάλλον
  • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  • Πολιτισμός
  • Εθελοντισμός και Κοινωνική Προσφορά
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα