Διακρίσεις – ΒραβεύσειςΤο έργο μας αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι διακρίσεις και οι βραβεύσεις μας έρχονται να επιβεβαιώσουν τη διαχρονική μας σταθερή πορεία προς την εξέλιξη, την καινοτομία και τη συστηματική αναζήτηση νέων μέσων και τρόπων βελτίωσης των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.

 

 • Education Leaders Awards (2019). Δύο Βραβεία – ένα Χρυσό στην κατηγορία «Διεθνής Ακαδημαϊκή Συνεργασία» για την υποψηφιότητα «School on the Cloud» και ένα Αργυρό στην κατηγορία «Ψηφιακή Εκπαίδευση» για την υποψηφιότητα «Επαυξημένη, Εικονική… και Πραγματικότητα (Mixed Reality). Σύγχρονη διδακτική παρέμβαση ή/και… εργαλείο εξατομικευμένης διερευνητικής μάθησης;».

 

 • Απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας & Απονομή τίτλου eTwinning School (2019): H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning, αναγνωρίζοντας τη σταθερή πορεία ανάληψης έργων στο χρόνο, την επιτυχημένη στοχοθεσία, την καινοτομία, την άψογη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, τη συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία και την προώθηση της ιδέας μιας Ενωμένης Ευρώπης, απονέμει στο Σχολείο μας τον τίτλο του “eTwinning School” λόγω της ανάληψης και επιτυχημένης υλοποίησης eΤwinning έργων από το 2012.

 

 • Πιστοποίηση Content and Language Integrated Learning –CLIL (2018). Πιστοποίηση για Καθηγητές Πληροφορικής, Μουσικής, Μουσικοθεατρικής Αγωγής, Τεχνολογίας, Οικιακής Οικονομίας, Καλλιτεχνικών, STEM & AQA του Προγράμματος “Ενισχυμένα Αγγλικά” του Σχολείου με υλοποίηση στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Εκπαιδευτική Καινοτομία, η οποία και έχει αξιολογηθεί ως περιοχή Αριστείας από τον οργανισμό EAQUALS και πιστοποιηθεί από τον οργανισμό Cambridge Assessment – University of Cambridge.

 

 • Education Leaders Awards (2018). 3 Βραβεία – Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία για την υποψηφιότητα “Math and Art in Athens, ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο μάθησης” – Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης για την υποψηφιότητα “Ανακύκλωση τηγανισμένου ελαιόλαδου και παρασκευή βιολογικών σαπουνιών: Διαμορφώνοντας νέες στάσεις και συμπεριφορές προς το περιβάλλον” – Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία HR – Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον για την υποψηφιότητα “Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού: Βάση για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων”

 

 • IB Global Conference 2017: Tα Εκπαιδευτήρια Δούκα ως Διεθνές Παράδειγμα Βέλτιστων Πρακτικών στην Εκπαίδευση – Συμμετοχή στο IB Global Conference, The Hague με εισήγηση για το «Μοντέλο Εξατομικευμένης Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» (“The Model of Personalized Career Management”) που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των Βέλτιστων Πρακτικών στην Εκπαίδευση (Best Practice).

 

 • Education Business Awards (2016). 4 πρώτα βραβεία και ένας έπαινος στις κατηγορίες: Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, Επένδυση: Αθλητισμός & Ευζωία, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις – Ιδιωτικά Σχολεία, Επιβράβευση της Αριστείας και Δεσμός με την Κοινωνία.

 

 • Partners in Learning-Innovative Educators (Microsoft, 2013-2016). Βασίλης Οικονόμου και Σοφία Παπαδοπούλου Microsoft Innovative Educators (2013) – 1η θέση στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών και Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Forum Εκπαίδευσης της Microsoft στη Βαρκελώνη (2014) – World Leaders Τour School – Βασίλης Οικονόμου Microsoft Expert Educator (2014 & 2015) και ένας από τους 13 Microsoft Innovative Educator Expert Fellows στον κόσμο (2015 & 2016) – Τον τίτλο Microsoft Innovative Educator Experts λαμβάνουν συστηματικά κάθε χρόνο πολλοί εκπαιδευτικοί μας από όλες τις βαθμίδες.

 

 • British Council International School Award (2013). Intermediate Certificate για τις διεθνείς πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες μας.

 

 • Recognized for Excellence – 4 stars (European Foundation for Quality Management, 2012) για την ποιότητα οργάνωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

 

 • Partners in Learning-Innovative Schools (Microsoft, 2011-2020). Ανάδειξη σε: Pathfinder School (2011) και Case-study School (2012) για τις καινοτόμες πρακτικές μας, Mentor School – διεθνές πρότυπο καινοτομίας στην εκπαίδευση (2013) με ταυτόχρονη ένταξη στο πρόγραμμα World Leaders Tour Schools (30 σχολεία σε όλο τον κόσμο) και Showcase School, μέχρι το 2020, ως ένα από τα 60 επίλεκτα σχολεία σε όλο τον κόσμο.

 

 • Οικολογικό Σχολείο (Υπουργείο Παιδείας, 2011, 2014, 2016). Βραβείο της Πράσινης Σημαίας.

 

 • «Αριστεία και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Υπουργείο Παιδείας, 2011) με το έργο «Ο Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία».

 

 • Διαγωνισμός «Εφαρμοσμένη Έρευνα και Καινοτομία» (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχάνων, 2011). Βραβείο καινοτομίας για την πρόταση «Από την Τάξη του Μέλλοντος στο Σχολείο του Μέλλοντος».

 

 • Βράβευση Νηπιαγωγείου από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (2009).

 

 • Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (2009). Απονομή τιμητικής διάκρισης «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ».

 

 • “Committed to Excellence” (European Foundation for Quality Management, 2008) για το εκπαιδευτικό και διοικητικό μας έργο.

 

 • European Association for Language Testing and Assessment (2008). Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών έγινε καταστατικό μέλος.

 

 • Certificate of Achievement Scheme (EAQUALS, 2004 – 2019). Η λειτουργία και το πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών ακολουθούν τις προδιαγραφές των “Charters” EAQUALS.

 

 • Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών (1995) του βιβλίου «Μνημεία Ορθοδοξίας στην Αλβανία».