Συνέδριο REAL WORLD – REAL EDUCATIONΤα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ διοργανώνουν στις 26 Φεβρουαρίου 2022 διεθνές συνέδριο με τον τίτλο REAL WORLD – REAL EDUCATION με σημαντικούς προσκεκλημένους επιστήμονες και πρωτοπόρους της παγκόσμιας εκπαιδευτικής και καινοτόμου κοινότητας. Σκοπός του συνεδρίου να αναδειχθούν οι σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση πέρα και πάνω από το στενό σχολικό περιβάλλον.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

9:00 -10.00 Registration
9:00 -10.15 Opening Speech by the Minister of Education and the European Commissioner
10:15 -11.00 Plenary: Andreas Sleicher “A fresh start in education”
11:05 -11.45 Student Innovation
ΙΒ there for you
When technology offers solutions to everyday problems Doukas IB students
Educator Innovation
STEAM Toolkits and Infographics: A voyage without borders in our hybrid world
Community and Education
Industry 4.0 – Spark project for education
D. Gizelis
11:50 -12.30 Student Innovation
How does the innovative approach to Citizen Society bring us to EU parliament?
N. Peramos High school
Educator Innovation
“Keep safe… on the web”
How about skipping preaching and engaging learners instead? Peer-to- peer
Doukas School
Community and Education
“Buddy the Cane” – a robotics cane for visually impaired members of the community.
Plaisiobots
12:30 -13.00 Active break
13:00 -13.40 “Toolkit for changing education” Round Table
E. Babicha – Ninou, P. Vazaios, M. Schinas*, C. Tarantilis, C. Doukas
13:40 -14.55 Plenary and Workshop: Richard E. Boyatzis “Inspiring through deep emotional connections: a new perspective on education and leadership”
15:00 -15.40 Student Innovation
Creating gamified content to supplement the syllabus. Onassis Foundation – D. Bratis
Educator Innovation
Digital Assistant (AI) in class – Generation AI
Facilitate your Educational Life (the hidden intelligence in our best practices)
Community and Education
Technology without borders
Dixon – Κotsovolos
15:45 -16.25 Student Innovation
Curiosity killed the cat
Curiosity may have killed the cat but it powers education.
Doukas IB students in action
Educator Innovation
Hybrid Education: How to engage schools
Dina Gobashy – Microsoft in Education
Community and Education
Youth entrepreneurship and reality
SEN Μ. Gianetou
16:30 -17.00 “What’s empathy got to do with football, lego and… education?»
Mitchel Resnick, Players of Denmark’s National Football Team , E. Douka