Τα 7 κλειδιά της επιτυχίαςΠαράδοση και Πρόοδος

Εκπαιδεύουμε Πολίτες του Κόσμου με Ελληνική Ταυτότητα. Αξιοποιούμε σταθερές παραδοσιακές αξίες και εφαρμόζουμε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

Κάθε παιδί είναι μοναδικό

Καλλιεργούμε την προσωπικότητα του κάθε μαθητή μας ξεχωριστά και τον εφοδιάζουμε με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που απαιτούνται τον 21ο αιώνα.

Ασφάλεια και φροντίδα

Παρέχουμε ασφάλεια με συγκεκριμένες διαδικασίες πρόληψης και ενημέρωσης, τόσο για την καθημερινή ζωή όσο και για τη διαδικτυακή δραστηριότητα.

Καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί

Εξασφαλίζουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας έργου με την υψηλή επιστημονική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών μας και τη διαρκή τους επιμόρφωση. Αξιολογούμε και αξιολογούμαστε καθημερινά μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει για να βελτιώνουμε το έργο μας.

Οικογενειακό περιβάλλον

Φροντίζουμε και υποστηρίζουμε τις ανάγκες κάθε παιδιού και κάθε γονιού. Πιστεύουμε στη δημιουργική συνεργασία μεταξύ Γονέων, Παιδιών και Σχολείου που βασίζεται στο πρότυπο της δομής μιας Οικογένειας.

Υψηλό Ποσοστό επιτυχιών και διακρίσεων

Είμαστε υπερήφανοι για το πολύ υψηλό ποσοστό μαθητών μας που εισάγονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Έρευνα και Καινοτομία

Επενδύουμε στην έρευνα με βάση τη φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης. Συνεργαζόμαστε με έγκυρους, διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αξιοποιούμε τη συμμετοχή μας σε πρωτοπόρα ερευνητικά έργα και εισάγουμε καινοτόμες πρακτικές