Γυμνάσιο Εκπαιδευτήρια Δούκα

A Creative High School

Στο ιδιωτικό Γυμνάσιό μας, τα παιδιά αναπτύσσονται γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά, με σκοπό να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες μέσα από ένα πρόγραμμα δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας και βασίζεται σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες.

In High School, children learn in a creative, enjoyable, useful and effective way: 

  • how to acquire knowledge experientially, using modern methodologies
  • how to develop their exploratory and synthetic ability and obtain relevant certifications 
  • how to acquire autonomous learning techniques to better manage the time and content of schoolwork through the Study Methodology
  • how to explore their skills and discover their talents through Clubs and Teams 
  • how to get acquainted with concepts such as culture, diversity, respect and awareness to social problems through the “Life Skills” program
  • how to get to know themselves and their inclinations better through Career Consulting, in order to confidently proceed to Senior High School.

Multidimensional Program

Innovative Methodologies

Foreign Languages

Physical Education

Certifications

Next to every child

Clubs & Teams

“After School” Activity Programs

See our leaflet