30 χρόνια Ερευνητικά Έργα – 40 χρόνια Ψηφιακές Καινοτομίες

 

Από το 1983 που ιδρύεται το Τμήμα Πληροφορικής μέχρι σήμερα, έχουμε αξιοποιήσει και αξιολογήσει, μία πολυποίκιλη σειρά από ιδέες, καινοτομίες, τεχνολογίες, μεθοδολογίες, έργα. Από τον πρώτο μικροϋπολογιστή Spectrum (με 16 ΚΒs μνήμη RAΜ) και τα πρώτα IBM-PC με δισκέτες μέχρι τα σημερινά tablets, laptops και κάθε είδους σύγχρονη ατομική ή κεντρική συσκευή (με τα Tera Bytes), από τις πρώτες πιλοτικές προσπάθειες ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση μέχρι τις αλληλεπιδραστικές επιφάνειες, τα ευρυζωνικά δίκτυα και το σημερινό πανόραμα μεθοδολογιών της εξατομικευμένης,  μάθηση και των ομαδικών projects για και στον πραγματικό μας κόσμο…

Παράλληλα με τα παραπάνω από το 1994, που ιδρύεται το Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας, μέχρι σήμερα, έχουμε σχεδιάσει, υποβάλλει, υλοποιήσει, αξιολογήσει και διαμοιράσει αποτελέσματα δεκάδων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, εθνικών και ευρωπαϊκών, παράλληλα με τις συνοδευτικές επιμορφωτικές δράσεις που αυτές απαιτούν και την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε υποστηρίξει κάθε είδους δραστηριότητες  που απαιτούν τεχνολογικές υποδομές, από τα μαθήματα όλων των βαθμίδων μέχρι τις αθλητικές και πολιτιστικές μας δραστηριότητες, παράλληλα με τη δημιουργία και αξιοποίηση κάθε μορφής ψηφιακού υλικού.

Ο κατάλογος με τα 61 έργα των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι (από το νεότερο στο πρώτο):

 • SIEMdig – The main priority is the development of an educational platform, which will be easy to use and accessible for everyone. Besides being a digital tool for the teachers, its content will encourage the young children to embrace the differences, and it will teach them about the difficulties that some of their peers face. (Erasmus+, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Dec/23 to Nov/25)
 • SUTEE – Aims at educating teachers and young people in the importance of environmental protection in dense metropolitan areas, both for human well-being and when addressing climate change. (Erasmus+, Universidad Politécnica de Madrid, Sept/23 to Aug 26)
 • STEAME – ACADEMY – A model through a STEAME Teacher Facilitators Academies networked through a European Federation of such Academies at the local level, which will support the change to the future schools with main actors the teacher facilitators as the future professionals and experts of learning change and facilitators of competence and skills development in youth. (Erasmus+, University of the National Education Commission, Krakow, June/23 to May/26)
 • STEAME STUDENTS – Promotes the development of a Network of communication using licensed communication platforms for supporting its aims and objectives in facilitating the exchange of ideas and creative thinking between school students interested in STEAME subjects, including high-ability students. (Erasmus+, Thales Foundation, May/22 to June/23)
 • roboSTEAMkids – To advance the methods in pedagogies used in early childhood education, eliminate disparities in digital education and teacher skills among member states. (Erasmus+, PCG Polska, May/22 to Nov/24)
 • STEAM4ALL – Empowering Future Generations with steam and robotics skills for a better skills match with the labour market. (Erasmus+, University of Croningen, May/22 to Apr/24)
 • FacilitateAΙ – Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12 (Erasmus+, Kypriaki Mathimatiki Etaireia, Feb/22 to Jan/24)
 • EDU – Europe Diverse & United (Erasmus+, PROPEL EUROPE, Jan/22 to Dec/23)
 • BYOD – Learning at Any Time, at Any Place via any Device aims: didactic concepts, teaching and learning material as well as corresponding assessment methods for mathematics education will be developed, tested, evaluated and disseminated on the European level. (Erasmus+, Pedagogical University Krakow, Jan/22 to Dec/23)
 • Teaching The Future – TTF is designed to promote a highly relevant educational approach to climate change education, by applying open science and open data principles to the framework of a digital citizenship educational paradigm. (Erasmus+, EUROGEO, Jan/22 to Dec/23)
 • My-ID – My Identity, My Idea to be Myself, (Erasmus+, Fondazione Centro Studi Villa Montesca, Dec/21 to Nov/23)
 • EUVHS – A framework for the design and implementation of European Virtual ScHoolS project is to improve the quality and effectiveness of digital education in European secondary schools contributing to reach a standard level of preparedness and quality in virtual learning as set in the Digital Competence Framework for Educators and to contribute to the European Education Area (Erasmus+, Akademie Klausenhof gGmbH, May/21 to Apr/23)
 • ONLIFE – Εmpowering teachers and school leaders to face the digital transformation of the educational system in time of crisis. (Erasmus+, Pedagogical University Krakow, May/21 to Apr/23)
 • TEASPILS – Teaching Environmental Awareness with Smart IoT Planters in Learning Spaces. (Erasmus+, Universidad Politecnica de Madrid, Sep/20 to Aug/23)
 • Generation AI – The project aims to support educators and young learners understand the basic principles of AI and help them become more critical consumers of technology applications across their life span (Erasmus+, University of Croningen, Dec/20 to Nov/22)
 • STEM Labyrinth – A method for increasing the level of knowledge through problem solving. (Erasmus+, Ass. Teras Lucas-Movimentos Europeos, Nov/20 to Oct/22)
 • FEM STEAM Mysteries – A Role-Model Game-Based Approach to Gender Equality in STEAM (Erasmus+, European University of Cyprus, Oct/20 to Sep/22)
 • STEAME GOES HYBRID – The aim is to design and develop STEAME Schools and to transform the knowledge into skills and competencies through new structure, infrastructure and activities that correspond to the modern requirements of education and the labor market. (Erasmus+, Cyprus Mathematical Society, Nov/19 to Oct/21)
 • DALDIS – Digital Assessment for Learning informed by Data to motivate and incentivise students. (Erasmus+, Dublin City University, Sep/19 to Aug/22)
 • ShiftingWalls – A project that helps students to actively engage with European history and provides innovative ideas for your teaching curriculum. (Erasmus+, Kulturring in Berlin EV, Sep/19 to Dec/21)
 • STEAMitUp – Preparing teachers and students for a digital world, based on an Interactive Toolkit and a Platform for teachers with a wide range of open educational resources. (Erasmus+, Lancaster College, Nov/19 to Dec/21)
 • E-I-STEAM – Educational Infographics for STEAM, developing visual materials for understanding the challenging topics. (Erasmus+, Zespol Szkol Ksztalcenia, Sep/19 to Feb/22)
 • STEAME – Guidelines for Developing and Implementing STEAME Schools. (Erasmus+, Kypriaki Mathimatiki Etaireia, Sep/19 to Aug/21)
 • Ευαπόδραση – Σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση λογισμικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με παιγνιώδη χαρακτηριστικά (gamification), που προέρχονται από τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms). (ΕΣΠΑ, Byte-Sieben/Inedu, Oct/20 to Jun/21)
 • iRead – Development of personalised learning technologies to support reading skills. (Horizon 2020, UCL, Jan/17 to Jun/21)
 • Tackle Obesity – The project aims to Tackle Adolescent Obesity and promote inclusion through nutrition trainings for disadvantaged youth. (Erasmus+, Safe Food Advocacy Europe, Sep/18 to Feb/21)
 • Food Aware – The project aims to empower European children to grow into responsible and conscientious food consumers. (Erasmus+, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Nov/18 to Dec/20)
 • SLIDEshow – The Project aims to strengthen the profile of the teaching profession enabling teachers to better adopt innovative practices, in this particular case the adoption of Self-Regulated Learning (SRL). (Erasmus+, Vrije University of Brussels, Nov/17 to Oct/20)
 • L-Cloud – Strategic Partnerships for school education (Erasmus+, European Ass. Career Guidance, Nov/18 to Oct/20)
 • EL-STEM – Enlivened Laboratories aim at fostering an innovation “ecosystem” that will facilitate more effective and efficient user-centric design and use of AR/MR resources for personalised STEM learning and teaching (Erasmus+, Cyprus Open University, Sep/17 to Feb/20)
 • Commix – Commix argues that collaboration through the use of interactive comics in education can have a positive impact and can substantially enhance the acquisition of skills in literacies, science, and other subjects, especially for students aged 11-16 and at-risk students. (Erasmus+, Oct/16 to Sep/18)
 • Teach Inc – Teach Inc aims to provide a response to a set of needs necessary for modernisation of the educational systems in Europe. (Erasmus+, Sep/16 to Aug/18)
 • LIRE 2.0 – Promoting reading communities through the use of Web 2.0 technologies, and shaping up lifelong readers and learners of the digital era… (Erasmus+, Oct/15 to Sep/17)
 • IDPBC – The project strives to empower children from disadvantaged backgrounds to see themselves in the curriculum, enable all children to function within diverse/multicultural educational environments, and prepare teachers to teach diverse learners. (Erasmus+, Sep/15 to Aug/17)
 • Boys Reading – Make reading an integral part in the life of boys aged 11-15. (Erasmus+, CARDET, Sep/14 to Aug/16)
 • Make World – A round trip from STEM to Computational Thinking. (Erasmus+, Sep/14 to Aug/16)
 • GameIt – Platform for semantic knowledge management and development of interactive educational scenarios using advanced multi-user gaming technologies. (ΠΑΒΕT, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Mar/14 to Aug/15)
 • School on the Cloud – Connecting Education to the Cloud for Digital Citizenship. Το βραβευμένο τριετές έργο των Εκπαιδευτηρίων με 55 partners, το οποίο καταγράφηκε στην ακαδημαϊκή έκδοση του IGI: Handbook of Research on Educational Design and Cloud Computing in Modern Classroom Setting (LLP, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Jan/14 to Dec/16).
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαιδευτικών Οργανισμών & Κοινοτήτων, ICT4Growth (ΕΣΠΑ 2007-13, Sieben-InEdu, 1/12/2013 0 31/12/2015 25 μήνες)
 • GeoCapabilities – The project has produced a teacher training website that draws on principles of human capability development as an approach to preparing teachers as future curriculum leaders. (Comenius, Institute of Education, Nov/13 to Oct/16)
 • Famico – The project aims at developing career counsellors’ competences, while improving their skills in guiding parents to support children’s vocational decision-making process. (Leonardo, Spol. Akademia NAUK, Nov/13 to Oct/15)
 • Clash! – The project intends to support the dance companies of South and Eastern Europe, traditionally more active in classical training and production, towards the production of contemporary dance, which nowadays requires new training tools, a new internal management, and new strategies for audience development. (LLP, Exodus, Dec/12 to Nov/14).
 • Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης, ΟΑΕΔ (2011-12, 12 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)
 • Village – Virtual Langu@ge Learning through Edutainment Activities, Lifelong Learning Programme. (Lifelong Learning Programme – LLP, Exodus, Jan/09 to Dec/10)
 • EYEManager – European Young Energy Manager Championship (Intelligent Energy Europe “IEE” program Energy, Agenzia per l` Energia, Perugia, Sep/08 to Feb/11)
 • MW-TELL – Mobile and Wireless Technologies for Technology-Enhanced Language Learning, Lifelong Learning Programme. (Leonardo da Vinci Sectoral Programme, CERTH-ΕΚΕΤΑ, Oct/08 to Sep/10)
 • Τάξη Του Μέλλοντος – Σχεδίαση, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία της «Τάξης του Μέλλοντος», μιας «ηλεκτρονικής» τάξης έντασης τεχνολογίας, πλαισιωμένης από κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το έργο επεκτάθηκε σε όλο το σχολείο, και οι μαθητές από Δ’ Δημ. Μέχρι Γ’ Λυκείου, έχουν πάντα μαζί τους ένα tablet (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” ΠΑΒΕΤ 2005, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Jul/06 to Dec/07)
 • E-LAND: Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο, E-learning (Νοέμβριος 2003 – Ιούνιος 2005, ανάδοχος: ΙΠΕΤ).
 • ΓΑΙΑ: Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης (ΣΕΙΡΗΝΕΣ – ΕΠΕΑΕΚ, Α’-Β’ Φάση 12 μήνες, ΠΗΝΕΛΟΠΗ – ΕΠΕΑΕΚ, 20 μήνες, 2000-2002)
 • ΟΛΥΜΠΙΟΔΡΟΜΙΕΣ: Ολυμπιοδρόμοι στην Άθληση και τον Πολιτισμό, Προγράμματα “Ολυμπιακής Παιδείας” 2002-2004, ΥπΕΠΘ (ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα, Γυμνάσιο Ερμιόνης, 5ο και 6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου)
 • ΚΟΡΑΗΣ: Καινοτόμο Ελληνο-Αγγλικό Ηλεκτρονικό Λεξικό 100.000 Λημμάτων, ΕΠΕΤ ΙΙ (2000-2001, 24 μήνες, ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Πανόραμα: Σύστημα Έξυπνης Αναζήτησης και Εξόρυξης από Βάσεις με Οπτικοακουστικά Δεδομένα, ΕΠΕΤΙΙ (1999-2001, 24 μήνες, ανάδοχος: Ερευνητικό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
 • ΙΡΙΣ: Η Τέχνη των Μαθηματικών και τα Μαθηματικά της Τέχνης, Ναυσικά – ΕΠΕΑΕΚ (1999-2000, 12 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)
 • ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ: Σύστημα Συγγραφής και Διδασκαλίας Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως, ΠΕΠΕΡ ΕΠΕΤ ΙΙ (1996-2000, 30 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)
 • Κριτίας: Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητών Μέσω Υπολογιστή, Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης – ΣΕΠΠΕ 1994-1999 (1999, 9 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)
 • NETLOGO: The European Educational Interactive Site, Educational Multimedia Task Force (1998-99, 24 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)
 • Modulates: Multimedia Organisation for Developing the Understanding and Learning of Advanced Technology in European Schools, Educational Multimedia Task Force (1998-1999, 24 μήνες, ανάδοχος: Glasgow Caledonian University)
 • HERODOTUS: Teaching Ancient Greek History at a European Level, Socrates – Comenius (1996-1998, 36 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)
 • WFS: Web for School, ESPRIT – Special Action (1996-1997, 12 μήνες, ανάδοχος: Van Assche Consultants)
 • ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Βελτίωση της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής με Χρήση Γλωσσικής Τεχνολογίας, ΕΠΕΤ ΙΙ (1995-1996, 36 μήνες, ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου-ΙΕΛ)
 • Lingo: Computer Assisted Multimedia Training Material on the Usage of Greek as a Foreign Language, Lingua (1994-1996, 36 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)
 • Ανάπτυξη λογισμικού για το μάθημα “Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας” στο Γυμνάσιο ΠΑΒΕΤ 1991-92 (1994-1996, 24 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)
 • Σύστημα Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης, Τηλεματική (1994-1995, 18 μήνες, ανάδοχος: Εκπαιδευτήρια Δούκα)