ΥποτροφίεςΕξωτερικές Υποτροφίες | Υποτροφίες  Stelios Haji–Ioannou

 

Όραμα του Τμήματος Υποτροφιών είναι να αναδεικνύουμε ολόπλευρα αριστούχους μαθητές, οι οποίοι, όντας Απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, θα εμπνεύσουν ως ηγέτες του αύριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Υποτροφιών, τηλ. 210 6186131, email: scholarships@doukas.gr.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του σχολείου μας περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Υποτροφίες προς Νέους Μαθητές – “Εξωτερικές Υποτροφίες” 

Από το 2012, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα απονέμουν, μετά από εξετάσεις, Εξωτερικές Υποτροφίες σε μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία και την προσεχή σχολική χρονιά θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και το International Baccalaureate.

Το πρόγραμμα εξωτερικών υποτροφιών μας έχει βραβευθεί από τον θεσμό “Education Business Awards” στην κατηγορία «Επιβράβευση Αριστείας» με 2οβραβείο (2017) και 1ο βραβείο (2016).

Για το σχολικό έτος 2024-25, οι εξετάσεις των εξωτερικών υποτροφιών θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων μας.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από ΣΤ’ Δημοτικού έως Β’ Λυκείου και Ι.Β. που δεν φοιτούν στο σχολείο μας και επιδεικνύουν συστηματικά Υψηλή Ακαδημαϊκή Επίδοση ή έχουν λάβει Αθλητικές ή Πολιτιστικές Διακρίσεις.

Εξεταστέα Μαθήματα – Ύλη Εξωτερικών Υποτροφιών 2024-2025

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία των εξωτερικών υποτροφιών, θα είναι διαθέσιμες στο site των εκπαιδευτηρίων μας, μετά τις 22 Ιανουαρίου 2024. Από την ημερομηνία αυτή και μετά θα μπορείτε να υποβάλλετε και τη δήλωση συμμετοχής.


																																	

B. Χορηγούμενες Υποτροφίες προς Νέους Μαθητές – Υποτροφίες “Stelios Haji–Ioannou

Από το 2015, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Stelios Philanthropic Foundation του αποφοίτου των Εκπαιδευτηρίων μας, κ. Στέλιου Χατζηιωάννου, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα απονέμουν πλήρεις Υποτροφίες Yψηλής Aκαδημαϊκής Eπίδοσης. Για το σχολ. έτος 2023-24 χορηγούνται 2 πλήρεις Υποτροφίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία, ολοκληρώνουν τη Γ’ Γυμνασίου και επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα International Baccalaureate στα Εκπαιδευτήρια μας, ξεκινώντας τη φοίτησή τους στο προπαρασκευαστικό τμήμα PRE-IB της Α’ Λυκείου.

Για τη χορήγηση των υποτροφιών “Stelios Haji-Ioannou” λαμβάνονται υπόψη ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Για το σχολικό έτος 2024-25 οι εξετάσεις των υποτροφιών θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στο σχολείο μας.

Εξεταστέα Μαθήματα -Ύλη Υποτροφιών “Stelios Haji-Ioannou” 2024-2025

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία των υποτροφιών «Stelios Haji-Ioannou», θα είναι διαθέσιμες στο site των εκπαιδευτηρίων μας, μετά τις 22 Ιανουαρίου 2024. Από την αυτή ημερομηνία και μετά θα μπορείτε να υποβάλλετε και τη δήλωση συμμετοχής.


																																	

Γ. Υποτροφίες προς Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα – “Εσωτερικές Υποτροφίες”

Οι Υποτροφίες αυτές αφορούν στους ήδη φοιτώντες μαθητές μας και ισχύουν για τις τάξεις από Α’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου και Ι.Β. Βασίζονται σε κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών μας, την προσωπικότητά τους, τη συμμετοχή και τις διακρίσεις τους σε ποικίλους διαγωνισμούς και δραστηριότητες.