Έρευνα @Univeristy of Oxford: Έμφαση στη θετική στάση, όχι στην προβολή αρνητικών συμπεριφορών

http://www.ox.ac.uk/ 

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: “Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να τονίσουμε τη θετική συμπεριφορά ή να ζητήσουμε από τους ανθρώπους να κάνουν το σωστό.” Σε κάθε ανάλογη δύσκολη συγκυρία, όπως αυτή, την οποία καλούμαστε, ως ανθρωπότητα, να αντιμετωπίσουμε, αυτή τη χρονική περίοδο, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των ατόμων εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθεί η πληροφορία. Υπογραμμίζουμε το θετικό παράδειγμα, δεν φέρνουμε τους πολίτες αντιμέτωπους με το αρνητικό.