Αν το παιδί μου θέλει να σπουδάσει σε άλλες χώρες, εκτός Ευρώπης, μπορεί να το πετύχει αυτό μέσω των σπουδών στο ΙΒ;

Το Δίπλωμα του ΙΒ αναγνωρίζεται από τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.