Χρειάζεται φροντιστήριο;

Όχι. Σε κανένα μάθημα, ελληνικό ή ξένης γλώσσας.

Το πρόγραμμά μας αφενός, περιλαμβάνει παραπάνω ώρες διδασκαλίας στα βασικά μαθήματα και στις ξένες γλώσσες από αυτές που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και αφετέρου, ακολουθεί τους στόχους και τις μεθοδολογίες για την επίτευξή τους, όπως αυτοί ορίζονται από τον Καταστατικό Μαθησιακό Χάρτη μας. Με βάση αυτόν, περιγράφονται οι γνωστικοί στόχοι σε κάθε ενότητα και σε κάθε μάθημα, παρατίθενται ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος και αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει εάν οι μαθητές έχουν κατακτήσει τον συγκεκριμένο στόχο. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η μετάβαση του παιδιού από τάξη σε τάξη, αλλά και από βαθμίδα σε βαθμίδα, χωρίς κενά.