Από ποιον γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων;

Από την Επιτροπή Υποτροφιών Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Ε.Υ.Ε.Δ.).