Πώς το σχολείο συνεργάζεται με την οικογένεια;

Η επικοινωνία πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους:

Τηλεφωνική & προσωπική επικοινωνία, έντυπη επικοινωνία, συγκεντρώσεις γονέων, τετράδιο επικοινωνίας μαθητή, e-mail, sms, newsletter, site, κλπ.