Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα;

Το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Χριστουγέννων και Πάσχα πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες των εορτών, από 09:00 έως 14:00, για τα παιδιά του προνηπίου και του νηπίου.