Πώς θα προσαρμοστεί ομαλά το παιδί μου στην Α’ Δημοτικού;

Σίγουρα η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο σε ένα νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο Δημοτικό, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη σχολική του ζωή.

Η περίοδος προσαρμογής μπορεί να ποικίλει από μαθητή σε μαθητή αλλά σίγουρα, συντελείται με τον πιο ομαλό τρόπο, ανάλογα με τους ρυθμούς και την κοινωνική και συναισθηματική ωριμότητα του κάθε παιδιού.

Σε ό,τι αφορά την γνωστική προσαρμογή, ξεκινάμε την Α’ Δημοτικού επαναλαμβάνοντας βασικές έννοιες φωνολογίας, γραφοκινητικότητας και προμαθηματικών εννοιών που έχουν διδαχθεί τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο πριν ξεκινήσουμε στην κατάκτηση της γραφής, της ανάγνωσης και των μαθηματικών.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή, δίνουμε όλο τον απαραίτητο χρόνο σε κάθε παιδί να συνηθίσει τη νέα σχολική πραγματικότητα, τις δομές του προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό κλπ.