Χρειάζεται φροντιστήριο;

Όχι. Οι εκπαιδευτικές μας μεθοδολογίες είναι τέτοιες που επιτρέπουν στους μαθητές μας να αφομοιώνουν ευχάριστα τη γνώση και κυρίως, να αποκτούν κίνητρο για μάθηση. Επίσης, ο Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης του Γυμνασίου μας που αποτελεί το πολύτιμο εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών μας, περιγράφει αναλυτικά την ύλη κάθε ενότητας, σε κάθε μάθημα, τον τρόπο με τον οποίο θα μεταδοθεί στα παιδιά (μεθοδολογίες, σχέδια μαθήματος κλπ.) καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογεί εάν οι στόχοι του μαθήματος έχουν γίνει κατανοητοί, προτού προχωρήσει στην επόμενη ενότητα.