Χρειάζεται το Foundation Diploma για να σπουδάσω Art & Design;

Τα περισσότερα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας δηλώνουν στις εισαγωγικές απαιτήσεις τους ότι δε δέχονται μαθητές στον 1ο χρόνο σπουδών χωρίς το Foundation Diploma.