Εάν κάποιος υποψήφιος δε μπορεί να παραστεί στις Εξετάσεις τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορεί να συμμετάσχει κάποια άλλη ημέρα;

Όχι. Οι εξετάσεις γίνονται μόνο μία φορά το χρόνο, τη συγκεκριμένη ημέρα που έχει ανακοινωθεί.