Εάν παρακολουθήσω το πρόγραμμα, έχω την εγγύηση ότι θα εισαχθώ στο πανεπιστήμιο της επιλογής μου;

Μέχρι τώρα έχουμε πετύχει 100% εισαγωγές στα πανεπιστήμια με τους σπουδαστές μας να εισάγονται στη σχολή της πρώτης τους επιλογής. Η δική μας συμπαράσταση και προετοιμασία σε συνδυασμό με την εντατική δουλειά και τη θέληση των σπουδαστών μας να πετύχουν τους στόχους τους, οδηγούν σε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα.