Εάν το παιδί μου παρουσιάσει κενά, πώς αυτά καλύπτονται;

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, παρουσιαστούν κενά, οι καθηγητές του Γυμνασίου αναλαμβάνουν να τα καλύψουν μέσα στο πλαίσιο του βασικού μας προγράμματος ή και μετά τη λήξη του, σε ειδικές φροντιστηριακές ώρες.