Είναι όλοι οι καθηγητές ειδικοί στους τομείς τους;

Όλοι οι καθηγητές είναι αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι επαγγελματίες στις ειδικότητές τους ώστε να μπορούν με επάρκεια να διδάσκουν και να επιβλέπουν όλες τις τεχνικές που εφαρμόζουν στην τάξη.