Γιατί να μην δώσει εξετάσεις για την εμπειρία;

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται με ειδικές εξετάσεις (Mock Test) ώστε να είναι έτοιμοι για τις διαδικασίες και τους χρόνους που απαιτούνται από κάθε εξεταστικό φορέα.