Τι περιμένουν γονείς και παιδιά από το νηπιαγωγείο;

Για τους γονείς, η νηπιακή ηλικία είναι η ηλικία που θα ασκήσουν κάποιον έλεγχο, καθοδηγώντας τρυφερά, θέτοντας όρια, αποφεύγοντας την αντιπαράθεση και παραμένοντας απόλυτα σταθεροί, εκεί που χρειάζεται.

Για τα παιδιά, η νηπιακή ηλικία έχει άμεση σχέση με τον έλεγχο του σώματος και της συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, να μη χρειάζονται πάνα, να μάθουν πως οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποιούνται αυτόματα, να ελέγχουν τον θυμό της αποτυχίας, να εξαλείψουν το φόβο του αποχωρισμού και τέλος, να μοιράζονται την προσοχή, τα υπάρχοντά τους, να μη διακόπτουν και να συνειδητοποιούν πως και οι άλλοι έχουν δικαιώματα.