Πώς αντιμετωπίζονται έκτακτα περιστατικά ασθενειών;

Το σχολείο μας διαθέτει έναν οργανωμένο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών με νοσηλεύτριες και συνεργάζεται τακτικά με παιδίατρο, ώστε να αντιμετωπίζονται, σε συνεργασία με τους γονείς, άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα έκτακτα περιστατικά.