Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα;

Στο Νηπιαγωγείο μας, μπορεί να φοιτήσει ένα παιδί από 3 ετών και πάνω. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην φοράει πάνα.