Μπορεί κάποιος υποψήφιος να διεκδικήσει 2 υποτροφίες σε διαφορετικές κατηγορίες;

Όχι. Μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία κατηγορία υποτροφιών εφόσον πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η κατηγορία υποτροφίας στην οποία συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις είναι αυτή την οποία έχει επιλέξει στη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξωτερικές Υποτροφίες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα».