Μπορώ να μη δώσω καθόλου Πανελλαδικές Εξετάσεις;

Φυσικά, από τη στιγμή που ενδιαφέρεστε να σπουδάσετε μόνο σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.