Μπορώ να υποβάλω Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις ή/και να καταβάλω τα Εξέταστρα την ημέρα των εξετάσεων;

Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβληθεί η Δήλωση Συμμετοχής και να κατατεθούν τα Εξέταστρα έγκαιρα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας εγγραφής και κατάθεσης εξέταστρων δε θα γίνονται δεκτές Δηλώσεις Συμμετοχής ούτε Αποδείξεις Τραπεζικής Κατάθεσης.