Μπορούν οι απόφοιτοι του ΙΒ να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;

Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει στους κατόχους του Διπλώματος του ΙΒ να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Κάτι τέτοιο όμως, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί την ίδια χρονιά που αποφοιτούν διότι είναι χρονικά ανέφικτο.