Ποια είναι η «ύλη» και η διάρκεια των εξετάσεων;

Οι μαθητές εξετάζονται σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών) και στην ανάπτυξη σύντομου κειμένου (με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων). Οι ερωτήσεις και η ανάπτυξη κειμένου αφορούν στη διδαχθείσα ύλη της τρέχουσας σχολικής περιόδου η οποία ανακοινώνεται στο site μας. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι 120 λεπτά. Η Επιτροπή Υποτροφιών κάθε βαθμίδας είναι υπεύθυνη για τις ερωτήσεις που θα κληθούν οι υποψήφιοι να απαντήσουν και ειδική επιτροπή εκπαιδευτικών του Σχολείου μας θα βαθμολογήσει τα γραπτά των μαθητών. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους εντός μίας εβδομάδας μετά τις εξετάσεις καθώς και για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.