Ποια είναι τα κριτήρια των αιτήσεων και της τελικής χορήγησης υποτροφιών;

Η Επιτροπή Υποτροφιών Εκπαιδευτηρίων Δούκα αξιολογεί και συνυπολογίζει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Εκπαιδευτικά κριτήρια
  • Βαθμολογία στη γραπτή εξέταση αξιολόγησης
  • Βαθμολογία επίδοσης (έλεγχος/ενδεικτικό/απολυτήριο) από το σχολείο φοίτησης
  • Δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή άλλες δράσεις
  • Δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή άλλες δράσεις
  • Διπλώματα ξένων γλωσσών και πληροφορικής
  1. Κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια της οικογένειας του υποψηφίου
  2. Αποτέλεσμα από προσωπική συνέντευξη
  3. Ήθος – διαγωγή
  4. Ειδικές δεξιότητες και διακρίσεις (μόνο για όσους συμμετέχουν στις εξετάσεις για τις Υποτροφίες «Αθλητικής ή Πολιτιστικής Διάκρισης»).