Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας σας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;

Πάνω από το 95% των μαθητών μας εισάγονται κάθε χρόνο σε ανώτατες σχολές υψηλής ζήτησης ενώ πάνω από το 82% επιτυγχάνουν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής.