Ποια η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσω GCE;

Δεν υπάρχει «καλύτερη» ηλικία. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σχολικό έτος στο οποίο βρίσκεται ο υποψήφιος, αλλά η ακαδημαϊκή ικανότητα, οι μελλοντικοί στόχοι και το πάθος που διακρίνουν έναν σπουδαστή παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν την τελική απόφασή του.