Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των Πανεπιστημίων;

Ανάλογα με τον κλάδο σπουδών χρειάζεται επιμελής έρευνα, στη οποία θα βοηθήσει και ο Συντονιστής του Τμήματος, ώστε να βρεθούν εκείνα τα πανεπιστήμια που πληρούν τα κριτήρια του κάθε υποψηφίου.