Ποιες Ξένες Γλώσσες διδάσκονται;

Διδάσκονται Αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα, και Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.