Ποιο είναι το επίπεδο αγγλικών που απαιτείται για τη φοίτηση στο ΙΒ;

Επειδή η γλώσσα εργασίας του ΙΒ είναι τα Αγγλικά, το επίπεδο πρέπει να είναι σχετικά υψηλό για να επιτρέπει την άνετη παρακολούθηση των μαθημάτων. Για τη φοίτηση στο ΙΒ δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πιστοποίησης στα Αγγλικά επιπέδου Lower ή Proficiency αλλά η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε αυτό το επίπεδο. Η επάρκεια των Αγγλικών διαπιστώνεται από το διαγνωστικό τεστ που πραγματοποιούμε σε όλους τους υποψήφιους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΙΒ του Σχολείου μας.