Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Εισαγωγικού Προγράμματος PRE-IB;

Οι μαθητές του PRE-ΙΒ δεν επιβαρύνονται με πολλές επιπλέον ώρες διδασκαλίας για τις ανάγκες του προγράμματος παρά μόνο με 2 διδακτικές ώρες την Τετάρτη (σχόλασμα στις 16:00 αντί για τις 14:00).