Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του ΙΒ;

Ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε σπουδαστή διαμορφώνεται και το ωράριό του. Συνήθως τα μαθήματα ξεκινούν στις 08:30 και ολοκληρώνονται στις 14:30 ή 15:00 ή 16:30. Όλες τις παραπάνω ώρες εξυπηρετούν τα σχολικά μας λεωφορεία.