Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του ΙΒ;

Ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε σπουδαστή διαμορφώνεται και το ωράριό του. Συνήθως τα μαθήματα ξεκινούν στις 08:00 και ολοκληρώνονται στις 14:00 ή 14:40 ή 16:00. Όλες τις παραπάνω ώρες εξυπηρετούν τα σχολικά μας λεωφορεία.