Πώς εντάσσονται οι μαθητές σε Επίπεδα Ικανότητας;

Οι μαθητές εντάσσονται σε Επίπεδα Ικανότητας ανάλογα με την ωριμότητά τους, την εξέλιξή τους και τα αποτελέσματα στην κατατακτήρια εξέταση.