Πώς γίνεται η εγγραφή του παιδιού μου στο Λύκειο;

Μετά την ενημέρωσή σας από τον Υπεύθυνο Εγγραφών για όλη τη φιλοσοφία και το πρόγραμμα του Σχολείου μας, ακολουθεί συνάντηση γνωριμίας του παιδιού σας με Καθηγητές μας. Στη συνάντηση αυτή, διαπιστώνουμε τις γνώσεις του παιδιού στα βασικά μαθήματα της τάξης που φοιτά ήδη (με βάση την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει), χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους του προετοιμασία.