Πώς καλύπτονται τα κενά; Χρειάζεται φροντιστήριο;

ΟΧΙ. Δε χρειάζεται κανενός είδους φροντιστήριο ή ιδιαίτερο μάθημα. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε κατά τη διδασκαλία και η εμπειρία των εκπαιδευτικών μας είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν την απόλυτη αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης. Στην περίπτωση που δημιουργούνται κενά, οι σπουδαστές μπορούν να τα καλύψουν κατά τις περιόδους μελέτης στο σχολείο (study periods) όπου οι καθηγητές τους βρίσκονται στη διάθεσή τους και για αυτόν τον σκοπό.