Μπορεί το παιδί μου να διαβάζει στο σχολείο τα μαθήματά του;

Φυσικά και μπορεί. Μετά το τέλος του βασικού μας προγράμματος και μέχρι τις 4:00 μ.μ., μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απογευματινής Μελέτης. Ολιγομελείς ομάδες παιδιών με την παρακολούθηση εκπαιδευτικού ολοκληρώνουν στο σχολείο την εργασία της επόμενης ημέρας. Από την Απογευματινή Μελέτη εξαιρούνται οι ξένες γλώσσες.